+998 (90) 555-55-55

Basco

Бу ерда  сервисларинг хакида маълумот.  Услугаларингдан фойдаланишнинг яхши томонлари ва одамларни кизиктирадиган, мотивация берадиган ёзув.  

Aъзо булиш

Basco

Бу ерда платформа хакида маълумотлар. Бу ерда платформа хакида маълумотлар. Бу ерда платформа хакида маълумотлар. Бу ерда платформа хакида маълумотлар. Бу ерда платформа хакида маълумотлар.

Бу ерда платформа хакида маълумот. Бу ерда платформа хакида маълумот. Бу ерда платформа хакида маълумот..

Йуналиш

Йуналиш хакида киска маълумот

Йуналиш

Йуналиш хакида киска маълумот

Йуналиш

Йуналиш хакида киска маълумот

Йуналиш

Йуналиш хакида киска маълумот

Йуналиш

Йуналиш хакида киска маълумот

Йуналиш

Йуналиш хакида киска маълумот.

Маълумот

Бу ерда кайсидир маълумот. Бу ерда кайсидир маълумот. Бу ерда кайсидир маълумот. Бу ерда кайсидир маълумот. 

Бу ерда кайсидир маълумот. Бу ерда кайсидир маълумот. Бу ерда кайсидир маълумот. Бу ерда кайсидир маълумот. Бу ерда кайсидир маълумот. 

CRM

 • Барча мижозлар билан музокараларни ягона базага ёзиб бориш ва саклаш имконияти;
 • Сотув менеджерларининг кунлик режасини автоматик куриш имконияти;
 • Мижозлар билан алокага чикиш вакти учун будилник-эслатма;
 • Менеджерлар учун сотув скриптлари;
 • Менеджерлар самарадорлиги, махсулотларни сотилиш эхтимолларини олдиндан куриш буйича статистика;
 • Мижозлар аудиторияси буйича реклама статистикалари;
 • Мижозлар базасини сотув менеджери буйича, сотилаётган махсулотлар буйича, мижоз манзили ва товар сотиб олиш эхтимоллиги буйича фильтрлаш;
 • Менеджернинг мижозлар билан ишлаш самарадорлигини куриш;
 • Рахбарнинг маълум вакт оралигида барча мижозлар билан булган музокараларни куриш имконияти.
Руйхатдан утиш

Савдо булими

 • Мижозлар билан бир вактда бир неча валютада хисоб китоб олиб юриш;
 • Махсулот тан нархи ва сотиш нархлари белгилаш ва фойда анализини куриш;
 • Харидорларга махсулот сотиш ёки кайтариб олиш;
 • Махсулот сотув нархини валюта курсига боглаб куйиш;
 • Савдони менеджерлар, мижозлар ва товарлар буйича алохида-алохида куриш имконияти;
 • Харидорлар билан хисоб китоблар (акт сверка);
 • Исталган менеджерга сотув хужжатини тузиш, узгартириш, сотиш хукукларини бериш ёки олиб куйиш.
Руйхатдан утиш   Тел килиш